Arne, kurs och förberedelser

Jag kan inte gå vidare utan att presentera Arne Isacsson, skolans grundare. Han startade Gerlesborgsskolan, Bohuslän, 1944. Skolan är en av Sveriges mest välrenommerade konstskola för grundläggande konstnärliga utbildningar. Sedan 1958 bedriver skolan även verksamhet i Stockholm, numera i Hjorthagens gamla skola.

Arne Isacsson är oerhört prisad och erkänd konstnär. Han har erhållit Illis Quorum av regeringen, är hedersdoktor vid Umeå universitet, har erhållit Konstakademiens hedersmedalj och Konstakademiens stora akvarellpris, och fått utmärkelser som ”Bohuslän tackar”, Tanum kommuns kulturpris, Sotenäs kommuns kulturpris samt Västra Götalandsregionens kulturpris 2007. Arne Isacsson erhöll professors titel genom regeringsbeslut 1983, Konstakademiens guldmedalj 1984 och Illis quorum år 1999 och utsågs år 1998 som förste skandinav till hedersmedlem i Royal Watercolour Society i London. I det sistnämnda är han den ende svenska medlemmen. Han promoverades hösten 2004 till hedersdoktor av fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet. Man kan med fog säga att han är en garant för kvalitetssäkrad konstutbildning. Hans enastående insatser för akvarelltekniken omfattar mer än 50 år med kurser, workshops men även ett betydande författarskap. Utöver det har han undervisat i de välrenommerade konstskolorna i Sverige och övriga Norden.

Han är också representerad i ett flertal konstsamlingar som Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Statens porträttsamling på Gripsholm, Arkiv för dekorativ konst i Lund, Centre Culturel Suedois i Paris, Bohusläns Museum, Sundsvalls Museum, Dalslands museum, Statens Konstråd, Nordiska Akvarellmuseet, samt i många kommuner och landsting.

Arne Isacsson avled 2010, 93 år gammal.

Så ja, det är självklart med hög grad av anspänning som jag inom två veckor går en tvådelad kurs i skolans regi. Tre dagars uppstart, följt av eget arbete under sommaren och sedan fem dagars fortsättning i månadsskiftet juli/augusti. Det ska sägas att var gång jag deltagit i veckokurser på Gerlesborgsskolan har jag velat avbryta efter dag tre då jag upplevt att nivån varit ouppnåeligt hög. Men jag har ändå aldrig gett upp utan tagit mig igenom dessa otroligt matnyttiga och lärorika utbildningar. 

Tanken men kursen är att utveckla sitt egna konstnärskap. Jag förbereder mig främst genom att läsa om konstnärers arbeten, om olika tekniker och  motiv. Jag sneglar även på annat material men hänfaller återigen till att duk och akryl, de är mina verktyg. Självklart undrar jag stilla hur, i all världen, detta ska gå då jag inte är vidare förändringsbenägen. Men jag packar ner diverse andra material och verktyg och hoppas att en lärare utmanar mig lite extra. Fortsättning följer……

Allt gott!

Ewa och Lasse 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Pin It on Pinterest

Share This