Utställning i Liljewalchs forna hem

1995 fick jag frågan om att arbeta som bildpedagog knuten till en förskola. Jag tog givetvis chansen!
Jag kunde inrätta verksamheten i en gammal vaktmästarbostad i Artursbergsparken belägen i Södertälje.
Jag hade tre voluminösa rum med alla nödvändiga faciliteter.
Från respektive förskoleavdelning kom barnen i små grupper om 3–8 stycken beroende på ålder.
De allra yngsta var 2,5 år och initialt var de äldsta 5 år. Men över tid kom förskolan att utvidgas med en grundskola. Skolan växte successivt underifrån med idel nya åk 1-or tills de äldsta gick ut åk 9. Ingen massintagning från början, om ni förstår.

Vart efter åren gick formade sig mina kärnvärden och mitt förhållningssätt till barns skapande.
De utgick strikt från barnperspektivet. Även om jag inte är verksam atelierista idag ligger de fast.
Barnens material, som de skulle lära sig bemästra, ska vara av yppersta kvalitet för bästa resultat.
Skapande och lärande måste få ta tid, vi får inte fostra ”mingelbarn”. De felet görs när vuxna skapar för tight upplägg för lärande så som 25 min idrott, 25 min bildlektion eller 25 min språklektion. Lägg därtill snabba byten och krav på snabba förflyttningar. Utifrån det hade jag därför 1,5 timme för varje barngrupp. Helt idealiskt!
Barnens konst ska visas upp i de finaste rummen.
Bilderna ska vara inramade om inte annat så åtminstone i en passepartout.
Flirtkulor och gamla tidens pigmentfattiga temperapuckar borde förbjudas.

Nå! Inför ett läsårslut var det så dags för utställning. Detta år fick jag möjlighet att ställa ut förskolebarnens alster i Saltskog Gård, Södertälje.


Min utställning i Saltskog Gård, tidigare Liljewalchs hem, ett  vackert rött sekelskifteshus i trä.

Kort om husets historia: Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Liljevalch avled på Saltskog 1909.

Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog.
Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning och med ett omfattande program av konstutställningar, musik, föredrag osv.

På bottenvåningen är det främst utställningsyta och på övervåningen är de huvudsakligen ateljéerna för södertäljekonstnärer.
Under förberedelsearbetet överhörde jag naturligtvis konstnärernas trivsamma samtal om respektives arbete, utmaningar och därtill kaffekoppsklirr vid fikapauserna.
Jag minns så tydligt att hela mitt väsen blev grön av avund och likt en treårings tjuriga envishet ville jag stampa med foten och skrika; ”Jag vill också ha en atelje!”

Barnens bilder väckte stort intresse och flera av husets hyresgäster vill köpa bilderna men tjii fick de eftersom de var ämnade för konstnärens föräldrar.

Jag minns särskilt bilderna när de allra, allra yngsta hade tecknat, av ull formad snöskata. De fick använda kolkritor, vita och gråa pastellkritor. Inför bildarbetet hade vi tittat och pratat om fågelns alla delar och färger. Sedan skred de till verket.

Jag vurmar för material som inte går att misslyckas med. I mitt tycke är det bland annat svart tusch, kol, pigmentrika pastellkritor, torrpastel men även, som nämnts, färger av hög kvalité som låter sig blandas utan att allt blir brunt i slutet.
Sedan får man vara lite påpasslig och snabb med fixativ för att fånga motiven skapade i stunden alternativt ersätta akvarellarket med ett nytt vid passande tillfälle.

Ni kan ju ana barnens gränslösa stolthet då de tog emot sina föräldrar på vernissage på Saltskog Gård. Bilderna kom verkligen till sin rätt!

Länk till föreningens hemsida

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Pin It on Pinterest

Share This